suối cá thần

HÀ NỘI – SẦM SƠN – SUỐI CÁ THẦN CẨM LƯƠNG
3 ngày 2 đêm Hà Nội