Từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

5 ngày 4 đêm Hàn Quốc
5 ngày 4 đêm Trung Quốc
5 ngày 4 đêm Đài Loan
4 ngày 3 đêm Hong Kong
5 ngày 4 đêm Trung Quốc
4 ngày 3 đêm Trung Quốc
5 ngày 4 đêm Trung Quốc
5 ngày 4 đêm Trung Quốc
5 ngày 4 đêm Hàn Quốc
5 ngày 4 đêm Hàn Quốc
5 ngày 4 đêm Hàn Quốc
6 ngày 5 đêm Singapore
1 2 3