Từ 4.000.000 - 8.000.000 VNĐ

4 ngày 3 đêm Thái Lan