1 Ngày Hà Nội
1 Ngày Hạ Long
3 ngày 2 đêm Đà Nẵng
1 Ngày Đà Nẵng
1 Ngày Hạ Long
2 ngày 3 đêm Cam Ranh
1 17 18 19