5 Ngày 4 Đêm Thái Lan
5N4Đ Thái Lan
2 ngày 1 đêm Hà Nội
2 ngày 1 đêm Hạ Long
1 Ngày chùa hương
1 Ngày Hà Nội
1 Ngày Hà Nội
1 Ngày Hà Nội

HÀ NỘI – HẠ LONG

1.550.000 VNĐ

1 Ngày Hạ Long
3 ngày 2 đêm Đà Nẵng
1 Ngày Đà Nẵng
1 15 16 17 18