1 Ngày chùa hương
1 Ngày Hà Nội
1 Ngày Hà Nội
1 Ngày Hà Nội

HÀ NỘI – HẠ LONG

1.550.000 VNĐ

1 Ngày Hạ Long
3 ngày 2 đêm Đà Nẵng
1 Ngày Đà Nẵng
1 Ngày Hạ Long
2 ngày 3 đêm Cam Ranh
1 15 16 17