6 Ngày 5 Đêm Singapore
5 Ngày 4 Đêm Thái Lan
5N4Đ Thái Lan
2 ngày 1 đêm Hà Nội
2 ngày 1 đêm Hạ Long
1 Ngày chùa hương
1 Ngày Hà Nội
1 Ngày Hà Nội
1 16 17 18 19