Tour Hằng Ngày

3 ngày 2 đêm Đà Nẵng
1 Ngày Đà Nẵng
1 Ngày Hạ Long
1 7 8 9