Trên 20.000.000 VNĐ

6 ngày 5 đêm Dubai
6 ngày 5 đêm Nhật Bản
6 ngày 5 đêm Nhật Bản