Tour Nước Ngoài

5 ngày 4 đêm Thái Lan
5 ngày 4 đêm Thái Lan
5 Ngày 4 Đêm Hàn Quốc
6 Ngày 5 Đêm Singapore
5 Ngày 4 Đêm Thái Lan
5N4Đ Thái Lan
1 3 4 5