Tour Miền Trung

3 ngày 2 đêm biển nhật lệ
3 ngày 2 đêm biển nhật lệ
2 ngày 1 đêm hòn trống mái
3 ngày 2 đêm Hà Nội
4 ngày 3 đêm Ninh Bình
3 ngày 2 đêm Đà Nẵng
1 Ngày Đà Nẵng
1 Ngày Hạ Long
2 ngày 3 đêm Cam Ranh
1 4 5 6