Từ 1.000.000 - 2.000.000 VNĐ

2 ngày 1 đêm Hà Nội
2 ngày 1 đêm Hạ Long
1 Ngày chùa hương
1 Ngày Hà Nội
1 Ngày Hà Nội
1 Ngày Hà Nội

HÀ NỘI – HẠ LONG

1.550.000 VNĐ

1 Ngày Hạ Long
2 ngày 3 đêm Cam Ranh
1 6 7 8